-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44635 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در رواياتي وارد شده كه عده اي از علي ع بيزارند كه از آن جمله زنازاده است؟ در روايت ديگري آمده است كه اگر حب علي بن ابي طالب (عليه آلاف التحية و الثناء) بر جامعه حكم فرما بود خداوند هرگز آتش را نميآفريد پس چگونه است؟ آيا علت اين برائت كه در نهايت منجر به عذاب اليم مي گردد اثر تأثير نفس ناپاك پدر و مادر است كه در فرزند حاصل مي شود؟ مگرنه اين است كه تقصير پدر و مادر بوده؟ پس چرا خداوند او را عذاب ميكند؟

در ساختار شخصيت افراد دو عامل وراثت و محيط را مي توان تأثيرگزار دانست و شكي در شكل گرفتن شخصيت انسان از پيامدهاي آن دو نمي باشد. زيرا قضاي الهي، يك نظام و تشكيلاتي بوجود آورده است كه منشاء يك سلسله سنتها و قانونها شده: بنابراين در همين نظام است كه مي بينيد طهارت و پاكي پدر و مادر حتي قبل از تولد كودك و يا خباثت و زشتي خلق پدر و مادر در قبل از تولد تأثيرگذار در شخصيت فرزند است. اما اراده و انتخاب نقش مؤثر، كارا و مهم در آفرينش شخصيت و منزلت انساني دارا است. از اين رهگذر گرچه تولد در خانوادة مذهبي بستر را براي گرايش به مذهب باز نموده ولي بدون اراده و تلاش خود شخص موفقيت زا نبوده و جبراً انسان را عنصري مذهبي نمي نمايد چنانكه تولد و حضور در خانواده و محيط غيرمذهبي محكوميت به ضلالت و بدبختي را به دنبال نخواهد داشت. زندگي بشر در طول تاريخ گواه اين مطلب است، نظير محمدبن ابوبكر و عايشه دختر ابوبكر هر دو فرزندان ابوبكرند و هر دو در محيط خانوادگي او زيست كرده اند ولي محمد از كارگزاران و نزديكان امام علي ع مي شود و عايشه از سردمداران تشكيل سپاه و جنگ عليه امام علي ع و يا معاويه دوم (پسر يزيد) كه از پدر و حكومت ظالمانه او بيزاري جسته و يا فرزند نوح كه علي رغم پيامبري پدر از جمله هلاك شدگان مي گردد. البته آن كه با زحمت و تلاش بيشتر به هدايت و قله كمال رسيده از پاداش و لياقت بيشتري برخوردار خواهد گشت و تحمل هيجانها و گرفتاريها، كاهش دهندة جرمها و گناه سوزيها و حجاب افكنيها خواهد گرديد. و اساساً از ديدگاه قرآن كريم آنچه ملاك سعادت و شقاوت قرار مي گيرد اموري نيستند كه خارج از حيطه انتخاب و ارادة انسان مي باشند ليس الانسان الاماسعي براي انسان چيزي نيست (پاداش و كيفر) مگر مي شود مورد حساب و كتاب الهي قرار دارد و موجب مسؤوليت بيشتر است.

در نظام عدل الهي شما مي بينيد وقتي حضرت موسي با آن مقام پيامبري و عصمت و تلاشهايي كه در راه هدايت مردم كرده است وقتي از همنشين خود در بهشت از خداوند سؤال مي كند خداوند به او آدرس قصابي را در بازار ميدهد و شما مي بينيد آن قصاب با همه امكانات محيطي و وراثتي با تلاشي كه مي كند و به علت احسان خود به مادر ضعيف و بيمار خود به مقام همنشين پيامبر خدا مي رسد.

بنابراين با پذيرفتن نقش محيط و وراثت انسان مي تواند مقاومت كند و با اختيار خود راهي را برگزيند. البته قوت برخي از اين عوامل، گاهي مقاومت و گزينش كاري كه در جهت خلاف آنها است را دشوار مي سازد ولي در عوض، چنين مقاومت و گزينشي تأثير بيشتري در كمال داشته استحقاق پاداش را افزايش مي دهد از اين رو خداوند از انسانهاي بي گناه كه در اثر سوء اختيار ديگران صدمه ديده اند حمايت مي كند و نتايج اعمال و حق هر كسي را به خودش برميگرداند در قرآن كريم آمده:

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره (1)

و هر كس به قدر ذره اي كار نيك كرده آن را خواهد ديد و هر كس به قدر ذره اي كار زشت مرتكب شده آن هم به كيفرش خواهد رسيد.

ان ا...لا يظلم الناس شيئاً و لكن الناس انفسهم يظلمون (2)

خداوند هرگز به هيچ كس ستم نخواهد كرد ولي مردم خود در حق خويش ستم مي كنند.

بنابراين تنها صدماتي كه خود فرد به خويش زده باقي مي ماند. و صدماتي كه از جانب محيط و وراثت و بطور غيراختياري به او وارد شده و منشاء يك سري اعمال و رفتار شده مورد تخفيف جرم و كاهش كيفر مي گردد.منابع و مآخذ :

1. سوره مباركه زلزله/ آيه 7و8

سوره مباركه يونس/ آيه 44

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.